กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:10:23

บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก นายสมหมาย นวลศรีใส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS