กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองแห้ว ม.3 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:14:56
 
บ.หนองแห้ว ม.3 ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายเมืองสิงห์ มงคล 
   เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS