กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เนื่องจากมีฝนตกปรอยๆในเมื่อคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:20:24
 
บ.กลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เนื่องจากมีฝนตกปรอยๆในเมื่อคืน

ที่มาข้อมูล : นายเชิด สิงห์คำป้อง
     เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS