กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:25:19

บ.น้ำรู ม.6 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ นายพิศิษฐ์ ชมภูเทพ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS