กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดงมะตื่น ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 11 ส.ค. 2561 11:30:43

บ.ดงมะตื่น ม.5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกหนัก นายสุดสาคร ไชยวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS