กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหยวกใต้ ม.9 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม.

วันที่ 11 ส.ค. 2561 14:25:57

บ.บ่อหยวกใต้ ม.9 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายสมโภชน์ อุดเต้น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS