กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุฝ้าย ม.1 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

วันที่ 11 ส.ค. 2561 13:45:53

บ.บุฝ้าย ม.1 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก นายจำลอง ชตางาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS