กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางนอนใน ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

วันที่ 11 ส.ค. 2561 14:16:06

บ.บางนอนใน ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายประทีป คงมีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS