กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:45:06

บ.นาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายวัชรพงษ์ บัวบานบุตร

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS