กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดช่วงบ่าย

วันที่ 12 ส.ค. 2561 15:16:50

บ.น้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตลอดช่วงบ่าย_นายชาญชัย ศรียาภัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS