กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 06:00:40

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.โป่งน้ำร้อน ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นางสังวาลย์ พิบูรณ์ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.กำแพงเพชร)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS