กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าลานทอง ม.4 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 13 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 272 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 ส.ค. 2561 07:51:34

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.ท่าลานทอง ม.4 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 13 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 272 มม. 
เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายประทีป ท้าวเชื้อลาว (เครือข่ายฯ ทธ. จ.ชุมพร)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS