กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาทุ่งใหญ่ ม.1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:27:14

บ.นาทุ่งใหญ่ ม.1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นางคำมาศ ภูมิดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS