กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก่งเรือง ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 14 ส.ค. 2561 05:35:13

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.แก่งเรือง ม.3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ผู้ให้ข้อมูล : นางพิสมัย พินยศ (เครือข่ายฯ ทธ. จ.อุบลราชธานี)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS