กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังหลวง ม.3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:24:29

บ.วังหลวง ม.3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย นายวิชาญ วังกาษร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS