กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติสุข ม.9 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 165 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:55:11

บ.สันติสุข ม.9 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 165 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักมาก_นายสวัสดิ์ ฑีฆาวงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS