กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 17 ส.ค. 2561 07:01:46

บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายทวัฒน์ แตงอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS