กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปล้องใต้ ม.7 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:43:32

บ.ปล้องใต้ ม.7 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายสมมี ธนะน้อย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS