กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปรุ ม.6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:11:52
 
สภาพอากาศวันนี้
บ.บางปรุ ม.6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณบุญพาสน์ แก้วผลึก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS