กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 08:55:28
 
สภาพอากาศวันนี้
บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม.

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณพัชรา เพรชซุ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS