กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:49:53
 
สภาพอากาศวันนี้
บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม.

รายงานโดยเครือข่ายทธ. คุณดำเนิน เชียงพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS