กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 13:32:56
 
สภาพอากาศวันนี้
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มม.

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณสุนทร สายตรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS