กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในง่วม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:15:09

สภาพอากาศวันนี้
บ.ในง่วม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม.
รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณสุรินทร์ ทวยนาค
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS