กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 18 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:17:00

สภาพอากาศวันนี้
บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. 
ปริมาณน้ำฝนสะสม 18 มม.
รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณทวัฒน์ แตงอ่อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS