กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าลานทอ ม.4 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:31:58

สภาพอากาศวันนี้
บ.หาดพริก ม.6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. 

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณประทีป ท้าวเชื้อลาว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS