กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ศรีรุ่งเรือง ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย _เวลา 07.30 น. ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 89 มม. ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุด

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:30:10

สภาพอากาศวันนี้
บ.ศรีรุ่งเรือง ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
เวลา 07.30 น. ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 89 มม. ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุด
รายงานโดย คุณเซียน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS