กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่วอง ม.4 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 13:51:08

สภาพอากาศวันนี้
บ.แม่วอง ม.4 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม.

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณณรงค์ วงศ์สา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS