กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยอ่าง ม.6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 127 มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 13:59:47
 
สภาพอากาศวันนี้
บ.ห้วยอ่าง ม.6 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 127 มม.

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณสมถวิล
ระดับในลำห้วยแม่โป่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS