กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าตึงงาม ม.1 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 107 มม. มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อาศัยหลายจุด

วันที่ 18 ส.ค. 2561 13:10:08

สภาพอากาศวันนี้
บ.ป่าตึงงาม ม.1 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 107 มม. มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อาศัยหลายจุด

รายงานโดย คุณสมาน
ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 107 มม.
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 2
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตำบลแม่พริก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS