กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่โป่งหลวง ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:15:55

สภาพอากาศวันนี้
บ.แม่โป่งหลวง ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 130 มม. มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่
รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณมานิตย์
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 130 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS