กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลวงเหนือ ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม

วันที่ 18 ส.ค. 2561 14:18:37

สภาพอากาศวันนี้
บ.ลวงเหนือ ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม
รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณวัลลภ
ปริมาณน้ำฝน 80 มม.
ระดับน้ำในทุ่งนา ซึ่งน้ำกำลังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS