กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่โป่งหลวง ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 09.20 น. สถานการณ์น้ำในพื้นที่มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือน

วันที่ 18 ส.ค. 2561 09:20:07

บ.แม่โป่งหลวง ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เวลา 09.20 น. สถานการณ์น้ำในพื้นที่มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือน

รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณมานิตยฺ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS