กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รัชดา ม.15 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 173 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 277มม.

วันที่ 18 ส.ค. 2561 07:32:01

บ.รัชดา ม.15 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน_เวลา 07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 173 มม. ปริมาณน้ำฝนสะสม 277มม.
รายงานโดยเครือข่ายฯ ทธ. คุณนิมล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS