กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าแพ ม.14 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:27:46
 
บ.ท่าแพ ม.14 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 24 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

ที่มา : นางสมจิตร สินภูมิ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS