กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งเรือง หมู่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:06:24
 
บ.แก้งเรือง หมู่ 3 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน สถานการณ์ปกติ

ที่มา : นางพิสมัย พินยศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS