กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.มหาราช หมู่ 11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มิลลิเมตร สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

วันที่ 21 ส.ค. 2561 10:34:47
 
บ.มหาราช หมู่ 11 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มิลลิเมตร สถานการณ์ในพื้นที่ปกติ

ที่มา : นางศิริพิชญ์ จันน้ำท่วม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS