กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลาดเสาร์ หมู่ 3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ช่วงเช้าของวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

วันที่ 21 ส.ค. 2561 15:34:53
 
บ.ตลาดเสาร์ หมู่ 3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ช่วงเช้าของวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 14 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

ที่มา : น.ส.เอมอร ราชมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS