กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าลี่ หมู่ 4 เทศบาลตำบลซึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย สถานการณ์ยังปกติ

วันที่ 21 ส.ค. 2561 18:23:48
 
บ.ท่าลี่ หมู่ 4 เทศบาลตำบลซึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย สถานการณ์ยังปกติ

ที่มา : นายประคูณ มินา
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS