กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยศรีชัย ม.5 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนกำลังตกในพื้นที่

วันที่ 22 ส.ค. 2561 16:03:43
 
บ.ห้วยศรีชัย ม.5 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนกำลังตกในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ที่มา : นายสำเริง  ศิริสุนทร
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS