กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัง 42 ม.8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยต่อเนื่องทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:05:12

บ.ผัง 42 ม.8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยต่อเนื่องทั้งวัน_นายนิคม ข้องจิตร์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS