กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ต.บางวัน ม.2 อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 23 ส.ค. 2561 18:10:36

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ต.บางวัน ม.2 อ.คุระบุรี จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 15 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS