กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากคลอง หมู่ 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกทั้งวัน เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:13:30
 
บ.ปากคลอง หมู่ 11 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี_ท้องฟ้าครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกทั้งวัน เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มิลลิเมตร

ที่มา : นายประจวบ แวงวัน
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS