กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:16:42
 
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มิลลิเมตร

ที่มา : นายชัยชาญ ชาประดิษฐ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS