กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินลุ่ม หมู่ 3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_ท้องฟ้ามืดครึ้ม เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:23:10
 
บ.ทุ่งดินลุ่ม หมู่ 3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_ท้องฟ้ามืดครึ้ม เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มิลลิเมตร

ที่มา : นายเซียน ชำนาญดง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS