กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ในง่วม หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชม. วัดได้ 15 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:24:57
 
บ.ในง่วม หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชม. วัดได้ 15 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

ที่มา : นายสุรินทร์ ทวยนาค
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS