กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้าครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 20 มิลลิเมตร

วันที่ 24 ส.ค. 2561 10:26:41
 
บ.ช้างเชื่อ หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้าครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 20 มิลลิเมตร

ที่มา : นายจริต แสงทอง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS