กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตลาดเสาร์ หมู่ 3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ช่วงเช้าของวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 14:08:53
 
บ.ตลาดเสาร์ หมู่ 3 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ช่วงเช้าของวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มิลลิเมตร

ที่มา : น.ส.เอมอร ราชมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS