กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวดง หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เมฆกระจายตัว ครึ้มๆ ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:04:01
 
บ.หัวดง หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เมฆกระจายตัว ครึ้มๆ ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มิลลิเมตร

ที่มา : นางสุภา คงแก้ว
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS