กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากทางเหนือ หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เมื่อวานมีฝนตกทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม วัดน้ำฝนได้ 42 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:42:41
 
บ.ปากทางเหนือ หมู่ 13 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เมื่อวานมีฝนตกทั้งวัน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม วัดน้ำฝนได้ 42 มิลลิเมตร

ที่มา : นางสุนทรีย์ สุดสระ
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS