กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

วันที่ 26 ส.ค. 2561 07:50:39
 
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มิลลิเมตร สถานการณ์ปกติ

ที่มา : นายสมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS